Make your own free website on Tripod.com
   
 
 
 
บุคคลสำคัญท้องถิ่น
พระครูบาศรีวิชัย
พระราชายาเจ้าดารารัศมี


ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
วันยี่เป็ง
ภาษาล้านนา
ฟ้อนล้านนา
กลองสะบัดชัย
ฟ้อนดาบ
ตุง โคม สะป๊ะบูจา
แต่งกายล้านนา
อาหารพื้นเมือง